XIX krajowa, X międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna


Metrologia w Technikach Wytwarzania

Metody optyczne i sztuczna inteligencja w metrologii

18 - 20 września 2024, Wrocław

Główne tematy konferencji

Pomiary kształtu 2D/3D

Pomiary powierzchni SGP

Pomiary objętościowe

Monitorowanie procesów i pomiary dynamiczne 

Obrazowanie

Analiza danych i wizualizacja

W imieniu Politechniki Wrocławskiej i Komitetu Naukowego MwTW z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XIX Konferencji Naukowo-Technicznej "Metrologia w Technikach Wytwarzania", która odbędzie się w dniach 18-20 września 2024 roku. Tegoroczna edycja konferencji skupia się na tematach szczególnie istotnych dla Metrologii 4.0, takich jak metody optyczne i sztuczna inteligencja, stanowiąc forum do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami a praktykami z branży.

W odpowiedzi na sugestie i potrzeby naszych uczestników, proponujemy dyskusję w ramach dwóch integralnych ścieżek: badawczo-rozwojowej oraz aplikacyjnej. Podejście to ma na celu prezentację najnowszych wyników badań i ich wdrożeń w tematyce, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do najnowocześniejszego sprzętu oraz technologii. 

Konferencja "Metrologia w Technikach Wytwarzania" to wyjątkowa okazja, aby zaprezentować wyniki badań, poszerzyć horyzonty oraz nawiązać cenne kontakty. Zapraszamy do aktywnego udziału poprzez prezentacje, warsztaty i pokazy, które pozwolą uczestnikom na pełne zaangażowanie i wykorzystanie potencjału tego wydarzenia.

Dołącz do nas we Wrocławiu, aby razem kształtować przyszłość Metrologii 4.0. Oczekujemy na Państwa wkład, inspiracje i perspektywy, które wzbogacą naszą konferencję.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy MwTW 2024

Partnerzy (Gold)

Partnerzy (Silver)

Patronat medialny

Patroni honorowi