Lokalizacja

Laboratoria Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji

Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji łączy trzy podstawowe funkcje akademickiego ośrodka badawczo-rozwojowego, tj. kształcenie kadr, badania oraz transfer technologii do gospodarki. Jednostka wspólnie z zagranicznymi partnerami naukowymi, a także polskimi i zagranicznymi firmami z branży motoryzacyjnej, lotniczej oraz medycznej prowadzi badania w obszarze projektowania, rozwoju i aplikacji technologii laserowych, przyrostowych, specjalistycznych i hybrydowych. W jej skład wchodzi jednostka badawcza CAMT-FPC (Centre for Advanced Manufacturing Technologies – Fraunhofer Project Center CAMT-FPC)

Otwarcie konferencji

Konferencja MwTW 2024 odbędzie się w budynku H-14 znajdującym się przy malowniczym Bulwarze Politechniki Wrocławskiej przy wyb. Stanisława Wyspiańskiego 40. Bulwar położony jest w obrębie kampusu głównego uczelni, nad największą z Wrocławskich rzek – Odrą. Uroczyste otwarcie nowo powstałego bulwaru oraz wyremontowanego budynku H-14 miało miejsce w 2016 roku. Od tej pory, bulwar Politechniki tętni życiem i jest jednym z ulubionym miejsc zarówno pracowników, jak i studentów Politechniki Wrocławskiej

Wrocław

Konferencja MwTW 2024 odbędzie się we Wrocławiu, jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Wrocław jest bardzo malowniczym miastem z dużą liczbą terenów zielonych, parków i 115 mostami przez 5 rzek przecinających miasto. Wrocław jest doskonałym przykładem wielokulturowej metropolii położonej na styku etnicznie zróżnicowanych obszarów. Architektura Wrocławia odzwierciedla jego historię, która sięga prawie tysiąca lat. Więcej informacji o Wrocławiu, w tym noclegi, jedzenie i propozycję tras spacerowych znajdziecie na stronie oficjalnego serwisu turystycznego.

Politechnika Wrocławska jest wiodącym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w Polsce – na 16 wydziałach pod kierunkiem 2 tys. nauczycieli akademickich, kształci się ponad 34 tys. studentów. Jej pozycja wśród uczelni technicznych w Europie i na świecie z roku na rok rośnie. Rozwój uczelni zapewnia potencjał badawczy, dydaktyka na najwyższym poziomie, innowacyjność oraz współpraca z gospodarką. Uczelnia kształci specjalistów, którzy są cenieni i poszukiwani na rynku pracy. Oficjalna strona Politechniki Wrocławskiej.