Organizatorzy

Patronat

Rektor Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs

Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Polska Unia Metrologiczna

Główny Urząd Miar

Komitet naukowy

Komitet organizacyjny