Program ramowy

18 września 2024 (środa)

9:00 – 13:00 - warsztaty fakultatywne, prezentacja laboratoriów

12:30 – 13:30 - lunch

13:30 – otwarcie konferencji

14:00 – 15:00 - plenarna sesja badawczo-rozwojowa BR-I

15:00 – 15:30 - przerwa kawowa

15.30 – 17.00 - sesja badawczo-rozwojowa BR-II

17:00 – 19:00 - przerwa (program fakultatywny)

19.00 – 22:00 - gala dinner

19 września 2024 (czwartek)

9:00 – 10:30 - sesja badawczo-rozwojowa BR-III

10:30 – 11:00 - przerwa kawowa

11:00 – 12:30 - sesja badawczo-rozwojowa BR-IV

12:30 – 13:30 - lunch

13:30 – sesja plenarna przemysłowa

14:30 – 15:00 - sesja aplikacyjna A-I

15:00 – 15:30 - przerwa kawowa

15.30 – 17.00 - sesja aplikacyjna A-II

17:00 – 19:00 - przerwa (program fakultatywny)

19.00 – 21:00 - kolacja i praktyczne zajęcia metrologiczne 

20 września 2024 (piątek)

9:00 – 10:30 - sesja aplikacyjna A-III

10:30 – 11:00 - przerwa kawowa

11:00 – 12:00 - sesja aplikacyjna A-IV

12:00-12:30 - sesja plenarna zamykająca konferencję

12:30 – 13:30 - lunch