O konferencji

Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w Technikach Wytwarzania" to wydarzenie poświęcone zaawansowanym technikom metrologicznym w kontekście procesów produkcyjnych. Podczas konferencji omówione zostaną najnowsze osiągnięcia w dziedzinie pomiarów, kontroli jakości i analizy danych w produkcji. To idealne miejsce do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poznania najnowszych trendów w metrologii w kontekście nowoczesnych technik wytwarzania.

Poruszona zostanie tematyka:

Program ramowy konferencji

18 września 2024 (środa)

8.00 - 13.00 - cykl warsztatów, zwiedzanie laboratoriów Wydziału Mechanicznego

13.00 - 14.00 - lunch

14.00 - oficjalne otwarcie konferencji

14.00 - 18.00 - sesja I (plenarna)

18.00 - zakończenie pierwszego dnia konferencji, przejazd do drugiej lokalizacji

19.00 - kolacja

19 września 2024 (czwartek)

8.00 - 9.00 - śniadanie

9.00 - 13.00 - sesje II/III oraz plakatowa

13.00 - 14.00 - lunch

14.00 - 16.00 - sesje IV

16.00 - 19.00 - sesja specjalna

19.00 - uroczysta gala

20 września 2024 (piątek)

8.00 - 9.00 - śniadanie

9.00 - 13.00 - sesje V/VI

13.00 - oficjalne zakończenie konferencji

13.00 - 14.00 - lunch


Szczegółowy harmonogram zostanie udostępniony w późniejszym terminie.